NYE ØJNE – NYE MULIGHEDER – NYE VEJE

Insight Consults fokus er rådgivning inden for strategi og innovation med udgangspunkt i forbruger- og markedsindsigt.

 • Mange års erfaring med strategiudvikling, branding, kommunikationsstrategi, forbrugeradfærd, fremtidsforskning og trends samt kreative processer
 • Gøre afstanden mellem strategi, innovation og kreativitet mindre
 • Skifte fra en marketing/producent-vinkel over til en forbruger/markeds-/kommunikations-vinkel
 • Udarbejde strategier og kreative briefings, der sikrer mere målrettede løsninger
 • En sparringspartner, der ikke hænger fast i daglig praktik og hjemmeblindhed
 • Et kompetent netværk inden for relaterede fagområder
 • Uafhængig af både mediekanaler og kreative præferencer
 • Nye øjne og nye input

Hvordan arbejder vi?
Insight Consult tilbyder en lang række konsulentydelser inden for forretningsudvikling, branding, kommunikationsstrategi, forbrugeradfærd og innovation.
Sanne Olsen kan tage ansvaret for større projekter, men vi kan også benyttes til delprojekter på sager og opgaver. Som eksempler kan nævnes:


Større overordnede projekter

 • Gennemførsel af forretningsudviklingsprocesser
 • Udarbejdelse af forretningsgrundlag
 • Udarbejdelse af strategier
 • Innovationsprocesser og innovationsstrategier - brugerdreven innovation
 • Branding- og kommunikationsstrategier

Eksempler på delopgaver

 • Afdækning og konkretisering af analyse- og videnbehov – analyse setup
 • Desk research og bearbejdning
 • Afdækning af tendenser og megatrends inden for et givent område
 • Briefing, kreative platforme og kreativt afsæt
 • Forbrugerindsigter
 • Målgruppe-, segment- og situationsbeskrivelser
 • Situationsanalyser (Typiske fokusområder: Forbrugerindsigts, tendenser, markedsindsigt, virksomhedsindsigt)
 • Input til innovations- eller forretningsudviklingsprocesser
 • Delstrategier indenfor specifikke forretningsområder
 • Løbende sparring
 • Hjælp til implementering
 • Procesfacilitator, procesforløb, workshops etc.
 • Foredrag og undervisning

Grundlæggende tror jeg på, at processernes form, indhold og forløb skal tilpasses den konkrete opgave, problemstillingens karakter og behov.

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight