Vores verdensopfattelse

Stigende behov for ”anderledeshed

Der er en masse vilkår, der kendetegner vores samfund og den tidsånd, som vi er en del af. Mange af disse udfordringer har store konsekvenser for de kompetencer, som der fremover kræves af virksomhederne. Herunder nogle eksempler på vilkår og udfordringer på markedet som jeg ser det.

  • Større uforudsigelighed blandt forbrugerne (og kunder)
  • Vigende loyalitet blandt forbrugere
  • Individualisering, situationsafhængig adfærd og ulogik i adfærd og efterspørgsel
  • Fra ”enten eller” til ”både og” som trend på stort set alle fronter
  • Øget konkurrence på stort set alle fronter. Globaliseringen og teknologien forstærker tendensen
  • Sværere at trænge igennem muren af uopmærksomhed
  • Manglende differentiering i de fleste brancher
  • Sværere at finde det unikke både i forretningsidé, koncepter, produkter, serviceydelser og kommunikation
  • Manglende innovationsevne og nytænkning

Knaphed på det unikke
Jeg ser den største udfordring for de fleste virksomheder i dag i at være noget særligt for nogen – gøre en forskel. Dette er uanset, om vi taler forretningsudvikling, innovation, branding eller kommunikation. Udfordringen er at ”være noget særligt” og at være anderledes. Men vel at mærke på en facon, der er vedkommende og giver mening.

Når det at opfinde, genopfinde eller finde det anderledes eller det unikke bliver vigtigere, oplever jeg et markant stigende behov for nytænkning og kreativitet - også i det strategiske arbejde.

Det unikke eller den gode idé kommer ud af ”intet”. Men ud af en langt dybere indsigt og forståelse i mennesker, deres liv, adfærd og drømme. Jeg tror også, at det er muligt at hjælpe de kreative processer godt på vej i deres søgen efter det unikke. Ønsker vi fornyelse og at bryde med konventionerne, skal vi også være langt bedre til at kombinere strategisk og kreativ tænkning.

Strategiudvikling, innovation og kommunikation skal tænkes integreret
Jeg mener, at brugerdreven innovation, forretningsudvikling, branding og kommunikationsstrategi hænger tæt sammen. Både i selve arbejdsprocessen og langt hen af vejen også i løsningerne. Det er i dag svært at skelne, hvor det ene stopper, og det andet starter.

Forbruger-, markeds- og fremtidsindsigt er vigtige kompetencer for alt udviklingsarbejde. Og ”værkstøjskassen”, processerne og tænkemåderne er et langt stykke hen ad vejen de samme, uanset hvilken form, vi ønsker, at fornyelsen eller det unikke skal have.

 

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight