Forretningsudvikling

Når verden er under konstant forandring, må virksomhederne også selv være det. Virksomhedens strategi og forretningsgrundlag skal løbende justeres og tilpasses. For mange virksomheder vil udviklingen i omverdenen, også skabe behov for mere radikal nytænkning.

Insight Consult arbejder med markeds- og brugerdrevet forretningsudvikling.

Forretningsudvikling handler i min optik om, at udvikle forretningen, først og fremmest så den gør en forskel på markedet, og sikrer fortsat vækst, indtjening og udvikling. Insight Consults fokus er differentiering – dvs. det at identificere eller udvikle det der gør virksomheden, ydelserne eller produkterne til noget særligt.

Jeg tror at de virksomheder der får størst succes, netop er dem der udmærker sig med noget unikt eller anderledes. Alt for få virksomheder har i dag modet til at skille sig ud.

En god strategi skal gøre en forskel
En god forretningsudviklingsproces skal gøre en forskel.  Den skal opstille klare og kommunikebare visioner og mål, inspirere til nytænkning og innovation, være med til at differentiere virksomheden, skabe fælles billeder hos ledelsen og medarbejderne, skal være implementerbar både internt og eksternt i virksomheden.

En forretningsudviklingsproces fører bl.a. til en konkretisering af virksomhedens fremtidige forretningsgrundlag. Centralt i forretningsgrundlaget er, udover formulering af hhv. vision og mission, en konkretisering af hvad der fremover skal gøre virksomheden til ”noget særligt”.

Jeg oplever ofte at virksomheders forretningsgrundlag ikke er tilstrækkeligt differentieret. At gøre det meget tydeligt hvad der gør virksomheden til ”noget særligt”, sikrer at strategien er kommunikerbar og differentierende - og kan skabe afsæt for fremtidig innovation.

Forretningsudvikling skal føre til forandring og konkrete handlingsplaner
Insight Consult transformerer det overordnede forretningsgrundlag til meget konkrete delstrategier og handlingsplaner for de forskellige områder i virksomheden. Dette for at sikre et integreret fokus - mellem virksomhedens produkter/ydelser, kommunikation, adfærd, værdier og leveregler og fremtoning. Men også for at sikre, at strategien er direkte implementerbar.

Forretningsudviklingsprocessen gennemføres i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.
Jeg har stor erfaring med gennemprøvet procesforløb for en række meget forskellige virksomheder og forretningsområder.

Arbejdsprocessen for forretningsudvikling

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight