Innovation

Innovation og nytænkning er en mangelvare i de fleste brancher. Udfordringen er at bryde med konventionerne og tænke anderledes – men altid med udgangspunkt i forbrugerne.

Innovation strækker sig langt ud over det fysiske produkt - fra emballage til service- og leverancesystemer, en ny serviceydelse eller en helt ny forretningsidé.

Jeg fokuserer på den brugerdrevne og markedsorienterede innovation og nytænkning.

”Kreativitet er evnen til at skabe noget nyt, som aldrig er forekommet i den form før. Men det, der er kreativt, er ikke nødvendigvis innovation. Innovation kræver, at det nye har en værdi for mennesker eller organisationer.”

(John Kao, The Idea Factory)

Der er masser af både erkendte og ikke erkendte behov, der ikke er opfyldt i den virkelige verden.
Udfordringen er at bryde med konventionerne, tænke nyt og tænke et koncept ind fra starten.

Mine forcer er indsigt om brugerne, systematisk arbejde med fremtiden, en struktureret tilgang til processerne og et kommunikativt og kreativt mindset.

Jeg mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i, i langt højere grad at se forretningsudvikling, branding og innovation som langt mere integreret.


Brugerdreven innovation er modsat den teknologisk- eller prisdrevne innovation den type innovation, der tager direkte afsæt i brugerinvolvering og brugerforståelse.

Udfordringen ligger i at forstå mennesker. For at kunne skabe succesfulde idéer og koncepter må man forstå hvad der driver mennesker, hvad der gør dem lykkelige og hvordan de lever deres liv.

Brugerne kan medvirke i udviklingen på forskellige måder. Fra oplysning af egne forhold til deltagelse i udvikling af løsninger – og brugerne kan være mere eller mindre aktive i der forskellige faser.

Vi benytter begrebet brugerne som en slags samlebetegnelse, der dækker over de fysiske brugere, beslutningstagere, meningsdannere og andre former for personer, der anvender et koncept, tilfører det værdi eller har indflydelse på dets værdi. Brugerne er også forbrugere, men de er også mere.

Artikler:

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight