”Holdninger og tro’er”

Forbrugerne

 • Jeg tror, at det bliver sværere at få ørenlyd over for forbrugerne
 • Jeg tror, at forbrugerne bliver mere uforudsigelige og situationsafhængige
 • Jeg tror, at der fremover stilles større krav til at skabe loyalitet og præference
 • Jeg tror, at forbrugerne bliver mere og mere ufokuserede og selektive i deres medievalg og – brug

Læs artiklen "Sværere at gøre en forskel over for forbrugerne"

Markedsførerne/markedet

 • Jeg oplever, at det er sværere at skabe differentierende strategier og budskaber
 • Jeg tror, at det fremover bliver sværere at håndtere den stigende uforudsigelighed blandt forbrugerne
 • Jeg oplever, at det er sværere at gøre en forskel – at være vedkommende over for forbrugerne
 • Jeg oplever, at det er sværere at trænge gennem medie- og budskabsstøjen
 • Jeg oplever, at de markedsføringsansvarlige bliver underlagt større krav på alle fronter
 • Jeg oplever, at de marketingansvarlige føler at de får mindre effekt for flere penge
 • Jeg oplever, at de marketingansvarlige synes, at det er dyrere og sværere at opnå effekt på traditionel vis
 • Jeg tror, at de marketingansvarlige i stigende grad efterspørger tryghed, sikkerhed og dokumentation for effekt af investeringerne
 • Jeg tror, at de marketingansvarlige har et stigende behov for dybere og bredere forbrugerindsigt og -viden
 • Jeg tror, at de marketingansvarlige i stigende grad vil efterspørge innovation og nytænkning

Læs artiklen "Virksomhedernes behov og udfordringer"

Viden og indsigt

 • Jeg tror, at brugerdreven viden og indsigt er forudsætningen for strategier der gør en forskel
 • Jeg tror, at erhvervslivet fremover i stigende grad vil efterspørge mere holistisk viden og indsigt om forbrugerne og markedet (hård og blød viden)
 • Jeg tror, at vi fremover skal have en langt mere holistisk tilgang til forståelse af sammenhænge og mekanismer
 • Jeg tror, at en dybere og kvalitativ forståelse af forbrugerne er meget vigtig
 • Jeg tror på vigtigheden af at inddrage andre kompetencer og tænkemåder – herunder f.eks. sociologiske, kulturelle, samfundsmæssige, psykologiske, fremtidsforskning etc.

Strategisk rådgivning

 • Jeg tror, at der fremover vil være et stigende behov for ”anderledeshed” og differentiering
 • Jeg tror, at der fremover vil være et stigende behov for nytænkning og innovation
 • Jeg tror, at der vil være et stigende behov for helhedsorienteret tænkning
 • Jeg tror, at udfordringen på det strategiske område bliver at integrere den ”hårde” og den ”bløde” tilgang til strategien
 • Jeg tror på en tættere integration mellem strategi, innovation, marketing, kommunikation, design og medier
 • Jeg oplever, at der i dag ikke er et entydig sted man kan gå hen. Enten får man ”reklame-løsningen” eller ”management-løsningen”.

Læs artiklen "Trends og tendenser indenfor 'strategisk rådgivning'"

Læs artiklen "Trends og tendenser indenfor 'strategisk rådgivning'"

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight