Artikler om fødevarer

Brugerdreven innovation i fødevarebranchen

Sanne Olsen

Har tidligere været bragt som Klumme i Forum 18.8.06

Menneskelig indsigt er udgangspunktet
Udgangspunktet for innovation i fødevarebranchen er, at forstå forbrugerne. Vi kan ikke bare nøjes med at spørge dem direkte, da de ofte ikke ved hvad de vil have. Ofte siger de et, og gør noget helt andet. Skal vi udvikle ny spændende produkter og løsninger, skal vi have forståelse for både de erkendte og de endnu ikke erkendte behov. Vi skal forstå at forbrugerne vil fristes.

Da mad er en så central del af vores liv og kultur, stiller det at arbejde med fødevarer, store krav til indlevelse og indsigt. Vi skal forstå at mad er følelser, og at mange af de traditionelle logikker ofte er sat helt ud af kraft, når det handler om forbrugernes forhold til mad. Der ligger en stor udfordring i, at producenterne stadig tænker i en rationel logik - og forbrugerne i en emotionel. Virksomhederne skal forstå, at man ikke kan udvikle nye innovative produkter alene ud af en traditionel rationel vej.

Skal vi have en dybere forståelse af forbrugerne, kræver der en mangesidet indsigt hvor vi ved mere om deres liv, hverdag, drømme, adfærd, hvordan de forbruger, hvorfor de forbruger, hvad de tænker etc. At få denne forståelse, kræver at fødevarebranchen henter viden og indsigter mange forskellige steder fra. Vi skal stadig arbejde med både kvantitative og kvalitative analyser, men de kan langtfra stå alene. Vi skal også i højere grad arbejde med en forståelse for kultur, psykologi, sociologi, antropologi, trends, drømme etc.

Innovation handler jo i sidste ende om, at forstå rigtige mennesker og skabe produkter og serviceydelser som opfylder deres behov, på en ny og bedre måde – Kort sagt at finde nye forretningsmuligheder.

Innovation er en kreativ proces der kan struktureres
Innovation og nytænkning kommer ikke ud af intet. Med ud af indsigt og et bevidst og struktureret arbejde med innovation. Fødevarebranchen er alt for tilbøjelig til, at arbejde ud fra de gængse konventioner, og der er mange tegn på hjemmeblindhed i branchen. Skal fødevarebranchen blive bedre til innovation, skal man arbejde langt mere bevidst med at se sig selv, sin branche, sine forbrugere, sit marked og sit produkt med helt nye briller og fra helt nye vinkler.

Når man skal hjælpe ideerne og innovationen på vej, er det en rigtig god idé at benytte sig af nogle af de innovationsværktøjer der er, som kan hjælpe en til at tænke anderledes. Der er f.eks. en udbredt tendens til, at man stirrer sig blind på sit eget område eller sin egen branche. Nye idéer opstår ikke nødvendigvis ved at se på det andre gør indenfor samme kategori. Man bør i langt højere grad også lade sig inspirere af helt andre brancher. Hvis man f.eks. ser på fødevarer som et livsstilsprodukt, kan man måske lade sig inspirere af hvad mode- eller kosmetikbranchen gør. Begge brancher er kendt for, at skabe merværdier omkring deres produkter, er gode til iscenesættelse, arbejder med design og æstetik og har tradition for at udvikle nye produkter flere gange om året.

At tænke nyt, handler om at bryde med de eksisterende konventioner, og om at se verden med nye øjne – noget som fødevarebranchen i Danmark skal være langt bedre til i fremtiden.

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight