Artikler om tanker

Virksomhedernes behov og udfordringer

Sanne Olsen

Som strategisk rådgiver er man sat i verden for at rådgive virksomheder. Og det er derfor meget vigtigt at have gjort sig nogle tanker om hvilke udfordringer virksomhederne står overfor.

Herunder er et helt subjektivt bud på nogle af de udfordringer som jeg mener at virksomheder og markedsførere, står overfor.

Markedsførernes udfordringer

 • De oplever, at der stilles større krav til dem på alle fronter
 • Stigende krav til dokumentation for investeringernes effekt
 • Mindre effekt for flere penge
  • Sværere at trænge gennem medie- og budskabsstøjen
  • Dyrere og sværere at opnå effekt på traditionel vis
 • Produkter, services og brands bliver mere ens
 • Stigende produktudviklingshastighed
  • De fleste nylanceringer er ikke på markedet efter et år
 • Sværere at skabe differentierende strategier og budskaber
  • Mangel på ”anderledeshed"
 • Sværere at gøre én forskel og at være vedkommende
 • Ikke et entydigt sted, man kan gå hen
  • Enten får de ”reklame-løsningen” eller ”management-løsningen”

De udfordringer, som markedsførerne står overfor, er med til at definere deres fremtidige behov og dermed også de krav, der stilles til rådgivningsvirksomhederne.

Markedsførernes fremtidige behov

 • Efterspørger tryghed, sikkerhed og dokumentation for effekt af markedsføringsinvesteringerne
  • Sikkerhed for, at de gør det rigtige
  • Sikkerhed for, at de får mest muligt ud af deres budget
 • Behov for innovation, nytænkning og kreativitet
  • Anderledeshed/unikness/differentiering
  • Nytænkning og innovation på alle fronter
 • Behov for dybere og bredere forbrugerindsigt og -viden
 • Behov for mere helhedsorienteret strategisk og kreativ rådgivning
 • Forbrugersympati og engagement
  • Tilføre mening og sympati til deres brand/virksomhed
 • At komme i kontakt med forbrugerne
 • Strategisk sparring

Markedsførerne har behov både for ”det hårde” og ”det bløde”

I forenklet form kan to overordnede tendenser fremhæves, hvis vi ser på markedsførernes udfordringer og behov: nemlig det vi populært kalder ”det hårde” og ”det bløde”.

 • Det hårde
  • Stigende krav om at dokumentere marketinginvesteringen
  • Behov for sikkerhed for de forskellige beslutninger
  • Medieeffekt, kommunikationseffekt, bundlinieeffekt mm.
 • Det bløde
  • Behov for rådgivning mht. ”anderledeshed” og differentiering
  • Større erkendelse af, at der er behov for nytænkning og innovation
  • Større erkendelse af, at der er behov for nytænkning og innovation
  • Større krav til holistisk tænkning og kompetencer

De to tendenser vil leve side om side

Vi tror, at vi fremover vil se de to tendenser leve side om side. Og at udfordringen i høj grad bliver at kunne integrere de to forskellige tænkemåder.

Professionelle rådgivere, både inden for media, men også inden for den mere strategiske og kommunikationsmæssige rådgivning, vil opleve større krav til at kunne dokumentere effekt etc. Men de vil også blive udfordret på deres menneskelige indsigt og kreativitet.

Vi mener, at det i fremtiden vil være en vigtig kompetence at være i stand til at kunne kombinere ”det hårde” og ”det bløde” i sit rådgivningsmæssige arbejde.

Vi skal få ”modellerne” til at passe til virkeligheden – og ikke omvendt. Vi skal forstå at virkeligheden er både rationel og emotionel samt ”hård ” og ”blød”.

BESTIL NYHEDSBREVET INSIGHT

 

 

Bestil Insight